جریان کتک زدن دختر سیر جانی چیه؟ (فیلم کامل)

جریان کتک زدن دختر سیر جانی چیه؟
فیلم شکنجه و کتک زدن دختر در سیر جان طبق شنیده ها این دختر خانوم به این پسر فحش داده این پسر دختر رو از تهران به سیر جان کرمان کشونده و مود حمله و کتک کاری قرار داده به گزارش خبرگزاری تسنیم و باشگاه خبرنگاران این شخص دستگیر شده.دیدگاهتان را بنویسید