آموزش سایه براى عروس و یا مهمانى

آموزش سایه براى عروس و یا مهمانى (سایه کات کریس)
آموزش کاربردى که سایه کات کریس هست! این مدل سایه خیلى زیباست و مطمئنم با تمرین حسابى ماهر میشین تووش!دیدگاهتان را بنویسید