نماز شب اول قبر چگونه خوانده می شود؟

۱. در رکعت اول سوره حمد و سپس آیه الکرسی است و خواندن از «الله لا اله الا هو» تا «و هو العلی العظیم» کافی است. (بدون سوره توحید) و در رکعت دوم سوره حمد و سپس ۱۰ مرتبه سوره قدر «انا انزلناه» خوانده می‌شود و وقتی نماز تمام شد، چنین گفته می‌شود: «اللهم صل علی محمد و آل محمد وَ ابعَث ثوابَها الی قَبرِ فُلان» و به جای کلمه فلان، نام میت را می‌برد.

۲. در رکعت اول بعد از حمد آیه الکرسی را بنا بر احتیاط تا «هُم فِیها خالِدُون» خوانده و… . بنابراین، امام خمینی(ره) نیز به خواندن تا «فِیها خالِدُون» فتوا نداده است بلکه در این امر احتیاط نموده‌انددیدگاهتان را بنویسید